Vítejte na stránkách
Mateřské školy Hulice

Pro rodiče

Co potřebují děti do mateřské školy a jak probíhá stravování?

Přijímací formulář

Potřebné materiály o žádost přijetí dítěte do mateřské školy.

Fotogalerie

Aktuální fotografie školky a uskutečněných akcí.

Mateřská škola v Hulicích byla otevřena a uvedena do provozu v roce 1976 jako jednotřídní MŠ. Dne 1.1.2003 vstoupila MŠ do právní subjektivity a dle zákona č. 564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve školství – funguje nyní jako příspěvková organizace. Mateřskou školu navštěvují děti z obce Hulice a ze širokého okolí. Kapacita je 24 dětí. Provoz MŠ je od 6.30h do 15.30h. Stravování dětí i dospělých zajišťuje vývařovna VEGA, která sídlí v téže budově jako mateřská škola. Pokračovat ve čtení >

Přidejte se k nám:)

Děti do MŠ přijímáme v průběhu celého roku (po domluvě je možné přijmout i dítě mladší), abychom naplnili potřeby všech dětí a mohli se jim naplno věnovat. Platí však pouze v případě volné kapacity.

Výchova a vzdělávání předškolních dětí probíhá v průběhu celého dne

Vždy je brán zřetel na věk, potřeby a zájmy dětí. Učitelky se dětem snaží poskytnout a zprostředkovat dostatečné množství podnětů a prožitků. Pro děti je vytvářeno příjemné a láskyplné prostředí tak, aby se cítily šťastně a spokojeně a pobyt v mateřské škole byl pro ně zábavou i poučením.

Proč zrovna my?

Naše mateřská škola aktivně spolupracuje s rodiči, obecním úřadem, okolními MŠ, se ZŠ v Trhovém Štěpánově, s logopedy, psychology. Základním dokumentem pro výchovně vzdělávací práci je Rámcový vzdělávací program, ve kterém jsou zpracovány veškeré informace a údaje o mateřské škole, vize, cíle a kompetence.

Příprava na vstup do ZŠ

V rámci našeho programu a aktivit dokonale připravíme děti na přirozený vstup do ZŠ

Příjemné prostředí

Jsme MŠ v blízkosti jezera Švihov, kolem dokola lesy. To je přesně to správné prostředí pro vaše děti

R

Přirozené začlenění

Děti v našich třídách mateřské školy jsou přirozeně začleněni do kolektivu. Jsme skvělá parta.

Kontaktní informace

 

Irena Brožová
Mateřská škola Hulice
Hulice 102
257 63 Trhový Štěpánov
Telefon: 727 872 375
E-mail: mshulice@centrum.cz / DS:5s6kry2