Hospodaření

Dokumenty jsou k nahlédnutí v MŠ v písemné podobě

Doložka o zveř. úč.záv..doc (27 kB)
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2021.docx (14,2 kB)
VÝROČNÍ ZPRÁVA – FINANCE 2021.xls (34,5 kB)

“ Dokumenty týkající se hospodaření MŠ v roce 2020

– Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb, ke 31.12.2020

Výkazy zisku a ztráty ke 31.12.2020

Rozvaha ke 31.12.2020

jsou k nahlédnutí v Mateřské škole.“

Hospodaření

Schválený střednědobý rozpočet a finanční rozpočet na rok 2021 v příloze

MATEŘSKÁ ŠKOLA HULICE, OKRES BENEŠOV

Návrh střednědobého finančního rozpočtu rok 2022 rok 2023 rok 2024
nájem 56000,- 56000,- 56000,-
účetní 13500,- 13500,- 13500,-
komerční banka
(běžný účet+FKSP) 4000,- 4000,- 4000,-
telefon 4000,- 4000,- 4000,-
pojištění 5000,- 5000,- 5000,-
pojištění právní ochrana 8000,- 8000,- 8000,-
pomůcky, hračky 19000,- 19000,- 19000,-
režie – různé 17000,- 17000,- 17000,-
čištění koberců 6000,- 6000,- 6000,-
drogerie 3500,- 3500,- 3500,-
opravy 2000,- 2000,- 2000,-
cestovní náhrady 2000,- 2000,- 2000,-
služby, školení 1000,- 1000,- 1000,-
služby ostatní
(prádelna, účetní… 17000,- 17000,- 17000,-
výlety – doprava, vstupné 12000,- 12000,- 12000,-
kulturní vystoupení v MŠ 8000,- 8000,- 8000,-
program VIS (stravovací systém) 900,- 900,- 900,-
dohoda (spotřební koš) 36000,- 36000,- 36000,-
CELKEM 214900,- 214900,- 214900,-
po odečtení školného 40000,- 40000,- 40000,-
CELKEM ROZPOČET 174900,- 174900,- 174900,-